Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1775 : กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ (วันเเม่ระดับประถมศึกษา)

เมื่อวันศุกร์ที่  10  สิงหาคม  2561 เวลา 14.00-15.00น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ประจำปีการศึกษา  2561  ซึ่งทางกลุ่มสาระฯ  ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมจัดป้ายนิเทศ วาดภาพระบายสี เพื่อแสดงศักยภาพความรู้ ความสามารถร่วมกับคณะครู  และในวันนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย…. 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 102 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 738 ครั้ง (Login 15 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 723 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6