Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1772 : วันฉลองศาสนนามเเม่พระอัสสัมชัญเเละวันเเม่เเห่งชาติ

เนื่องด้วยเดือนสิงหาคม ของทุกปี เป็นเดือนฉลองศาสนนามแม่พระอัสสัมชัญ องค์อุปถัมม์คณะเซนต์คาเบรียล (15 สิงหาคม) และวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 “วันแม่แห่งชาติ” ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 86 พรรษา  12 สิงหาคม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ เสริมสร้างความรักความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ทางฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากภราดา ดร สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นประธานในพิธี คุณพ่อพินันต์  พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ   ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรุงคุณ ภราดาวินธกร ป้องศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สมาคมผู้ปกครองฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงานในครั้งนี้...

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 172 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 391 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 388 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9