Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1771 : ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทำจิตอาสา ที่คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ระยอง เพื่อทำกิจกรรมและมอบสิ่งของ จากนั้นเดินทางไปทัศนศึกษาที่ ตลาดน้ำสี่ภาค และสวนไทย พัทยา  จังหวัดชลบุรี

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 59 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 411 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 406 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3