Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1770 : ทัศนศึกษานักเรียนSmart English Program

ในวันอังคารที่  7  สิงหาคม  2561   แผนก Smart English Program   โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  จำนวน  174 คน  มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 76 คน  และครูผู้ดูแล  26 คน  เพื่อจิตอาสาช่วยเหลือสังคม โดยนักเรียนมัธยม ไป ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อเข้ารับการอบรมเรื่องการมีบุตรก่อนวัยอันควร  และฝึกภาษามือจากน้อง ๆ ผู้พิการทางการได้ยินจากโรงเรียนโสตศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาไป ณ มูลนิธิเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ พัทยา อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี  หลังจากนั้นมุ่งหน้าไปที่  สวนไทย พัทยา ตำบลห้วยใหญ่  อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนรู้จักศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี วืถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยทั้ง 6 ภูมิภาค และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา...ตำราของพ่อ สำหรับนักเรียน จากแหล่งเรียนรู้ และจะกลับมาถึงโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  เวลาประมาณ  16.30  น. โดยสวัสดิภาพ
 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 67 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 584 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 576 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4