Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1767 : ค่ายรวมพลคนแสวงหาครั้งที่ 7

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 - วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 งานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง นำนักเรียนเข้าค่ายรวมพลคนแสวงหา ครั้งที่ 7 ณ อาคารสุวรรณศรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดโดยครธกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต สังฆมณฑลจันทบุรี โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกของสังฆมณฑลจันทบุรีที่นับถือต่างความเชื่อ ที่ผ่านกระบวนการของค่ายแสวงหามาแล้ว ได้มีโอกาสกลับมาเรียนรู้เพิ่มเติมและสัมผัสความรักของพระเจ้าที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน โดยผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในค่าย เพื่อสร้างความเข้าใจและนำสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 42 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: นาย  เรวิทย์    วงเวียน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 148 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 142 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3