Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1766 : กิจกรรมลูกเสือวิสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตั้งแต่วันที่ 1-29 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวที่มีการเรียนรักษาดินแดนของนักเรียนบางส่วน เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญนำความรู้ทักษะทางการลูกเสือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน
 ในการนี้มีลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น 293 คน
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 93 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 275 ครั้ง (Login 18 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 257 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5