Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1761 : คณะนักเรียนและครูจากโรงเรียน Peking University Shijingshan School มาดูงานและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะนักเรียนและครูจากโรงเรียน Peking University Shijingshan School  จำนวน  23 คนมาดูงานและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยมีการร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การรำไทย  การเข้าฐานต่างๆ ได้เเก่
1.ร้อยมาลัย 2.ทำขนมสาคูไส้หมู 3. ทำกระทง 4. พับใบเตยเป็นกุหลาบ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 235 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 800 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 793 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12