Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1758 : พิธีบูชาขอบพระคุณ วันสถาปนานักบุญหลุยส์เเละการระลึกถึงผู้ว่าส่ง เหล่าสุนทร

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ วันสถาปนานักบุญหลุยส์เเละการระลึกถึงผู้ว่า ส่ง  เหล่าสุนทร
ในครั้งนี้บาทหลวง ยอกิม เหงียน วันถั่น อธิการคามิลเลียนโซเซียลเซนเตอร์ ระยอง , บาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ ผู้อำนวยการคามิลเลียนโซเซียล เซนเตอร์ ระยอง เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสภาปนานักบุญหลุยส์มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต การสถาปนาโรงเรียนครบ 55 ปี และการระลึกถึงผู้ว่าส่ง  เหล่าสุนทร ผู้ที่มีความสำคัญมากในการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันแห่งนี้มาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันที่พวกเรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีคุณภาพมาตฐานสากล และช่วยกันมองและพัฒนาไปข้างหน้าให้สถานศึกษาแห่งนี้เป็นชุมชนแห่งหารเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ 55 ปี ในโอการนี้ทางโรงเรียนมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ทั้งสิ้น 16 ทุน

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 172 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1005 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 988 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9