Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1752 : ค่ายแสวงหาครั้งที่ 22

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 งานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง นำนักเรียนเข้าร่วมค่ายแสวงหาครั้งที่ 22 ณ อาคารสุวรรณศรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดโดยแผนกงานธรรมทูต สังฆมณฑลจันทบุรี ในหัวข้อ "เรียนรู้ เข้าใจ สัมผัส ความรักของพระคริสต์" โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกของสังฆมณฑลจันทบุรีที่นับถือต่างความเชื่อ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อศาสนา และสัมผัสพระวาจาของพระเจ้าที่เปิดกว้างสำหรับมนุษย์ทุกคน โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในค่ายฯ และนำสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 75 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: นาย  เรวิทย์    วงเวียน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 874 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 869 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4