Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1745 : ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน  2561   เวลา 13.00-15.30  น. ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารหอประชุม 40 ปี โดยมีภราดาดร.สุรกิจ ศรีสาราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดาวินธกร ป้องศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการผู้ร่วมบริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสา
ประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการแสดงความรัก ความเคารพและระลึกถึงพระคุณของคุณครู  เเละพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 185 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 882 ครั้ง (Login 18 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 864 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10