Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1740 : การเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ทางฝ่ายปกครองโรงเรียนได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้นโดยมีนักเรียนเข้าสมัครทั้งหมด 7 เบอร์ ซึ่งเบอร์ที่ได้รับเลือกคือเบอร์ 1 เด็กหญิงธัญรดา  สีขาว  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยคะเเนนเสียง  355  คะเเนน นักเรียนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง นักเรียนตั้งเเต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 29 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 336 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 325 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2