Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1734 : กิจกรรมปาฐกถาธรรมศุกร์ต้นเดือน(ฟังเทศน์)ประจำเดือนมิถุนายน

ด้วยทางงานอภิบาลศาสนาพุทธและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม. ได้จัดกิจกรรมปาฐกถาธรรมศุกร์ต้นเดือน(ฟังเทศน์)ประจำเดือนมิถุนายน. และต้อนรับการเปิดปีการศึกษา2561. ตามสถานที่ต่างๆดังนี้. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6. ที่อาคารฟิลลิปเนรี.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6. ที่อาคารซีเมออน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 34 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 536 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 533 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2