Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1730 : ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาเเละมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 26พฤษภาคม 2561โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนซึ่งแบ่งออกแป็น 2 ช่วง
-ช่วงเช้า ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยมีภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยอำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนและแถลงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 ณ อาคารปิติมหาการุญ
-ช่วงบ่าย ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยมีภราดา วินธกร ป้องศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยอำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนและแถลงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 ณ อาคารปิติมหาการุญ
ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ได้ให้ความร่วมมือเข้ารับฟังข้อมูลต่างๆของทางโรงเรียน 

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 127 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 303 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 291 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7