Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1727 : ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561ฝ่ายปกครองโรงเรียน ได้จัดให้มีกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ณ อาคาร หอประชุม 40 ปี

โดยแบ่งการปฐมนิเทศออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ นักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 เวลา 08.30 - 10.00 น. 

นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 เวลา 11.55-13.30 น.  ในการปฐมนิเทศนักเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ให้นักเรียนได้ทราบข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 32 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 743 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 736 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2