Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1720 : อบรมฟื้นฟูจิตใจครู

การอบรมฟื้นฟูจิตใจครู เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  2561  ในหัวข้อคุณค่าพระวรสารกับการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก วิทยากร โดยคุณพ่อ วีรชน นพคุณทอง

โดยแบบเป็น 4 ช่วงการอบรม

ช่วงที่ 1 บทนำ +ผลกระทบชีวิตครู+ นักบุญหลุยส์ มารีย์ ฯ

ช่วงที่ 2การจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต 8 มิติ +คุณค่าพระวรสาร 1 (การศึกษาคาทอลิก)

ข่วงที่ 3คุณค่าพระวรสาร2 (การประยุกต์ใช้)

ช่วงที่ 4 คุณค่าพระวรสาร 3 (คำถามชวนคิด)

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 112 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 752 ครั้ง (Login 21 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 731 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6