Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1708 : นักเรียน Smart Program เข้าร่วมการแข่งขันเเละได้รับรางวัล

Asmo Thai  Science & Math Competition 2017   เด็กชายณทัต สุจริตรัฐ  ได้รับรางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์  ได้รับรางวังเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์

Asmo Thai  Science & Math Competition 2017   เด็กหญิงพัทธนันท์ วงศ์ปรีชาสวัสดิ์   ได้รับรางวังเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์

เด็กชายพงศ์ศรัน หวังงำทรัพย์ Smart Program ป.2/7  เด็กหญิงณัชชา หล่อยตา  Smart Program ป.2/7  เด็กชายธมกร หล่อยตา Smart Program ป.4/7  ได้รับรางวัล Asian Science and Mathematics Olympiad ASMO : Math 2017 ได้ Award Merit(ชมเชย)

เด็กชายธมกร หล่อยตา Smart Program ป.4/8  เด็กชายพาสิษฐ์ สมเกียรติวีระ  Smart Program ป.4/8  ได้รับรางวัล  Asian Science and Mathematics Olympiad ASMO : Science 2017 ได้ Award Merit(ทองแดง)

เด็กชายธมกร หล่อยดา Smart Program ป.4/8   การสอบการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18/ 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ได้ Award Silver (เหรียญเงิน)

เด็กหญิงณัชชา หล่อยตา  Smart Program ป.2/7 การสอบการแก้ปัญหาครั้งที่ 18/ 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ได้ Award Merit(ชมเชย)

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 314 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 306 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1