Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1705 : กิจกรรมค่ายพักเเรมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

เมื่อวันที่16-18เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทางฝ่ายกิจกรรมงานลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้จัดกิจกรรมค่ายพักเเรมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รักกิจการงานลูกเสือมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ  

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 393 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 573 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 567 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20