Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1704 : ร่วมงาน 100 การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์2561  ภราดาดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ร่วมงาน 100 การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น  และเข้ารับโล่รับรางวัลโรงเรียนที่เปิดสอนมากว่า 50 ปี พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลดีเด่นเอกชนประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 10 ท่านได้แก่

1.นางสาวสายตา    สีจันทร์   ระดับปฐมวัย

2.นางสาวพิชชานันท์    นีนพ   ระดับปฐมวัย

3.นางสาวกมลวรรณ    ดีนาค   ระดับปฐมวัย

4. นางสาวเกศราภรณ์  ประกอบผล  ระดับประถมศึกษา

5. นางดวงจันทร์  สมคะเน   ระดับประถมศึกษา

6. นางอังคณา   ลีจิตรจำ   ระดับมัธยมศึกษา

7. นางเสาวลักษณ์  ฉัตรเงิน   ระดับมัธยมศึกษา

8. นางสาวกนกวรรณ  ไชยศร   ระดับมัธยมศึกษา

9. นางสาวจิรปรียา  บำรุงสุข   ระดับมัธยมศึกษา

10.นางสาวกรปรียา  คงแรง   ระดับมัธยมศึกษา

เเละในครัั้งนี้ทางวงออร์เคสตราโรงเรียยเรียนอัสสัมชัญระยองได้เข้าร่วมทำการเเสดงด้วย

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 88 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 276 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 271 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5