Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1639 : ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C)
 เมื่อวันที่ 4 ถึง 7 ตุลาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดโครงการ อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไป โดยความร่วมมือของสโมสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์และ สำนักงานลูกเสือจังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของท่านนายกรัฐมนตรี และเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
 รายการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น 90 คน โดยมีสถานศึกษาอื่น เข้าร่วมด้วย
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 741 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 689 ครั้ง (Login 27 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 662 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38