Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1535 : ACR Showcase 2017 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดกิจกรรม   ACR Showcase 2017 ครั้งที่ 1  ( รอบที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6เวลา  13.00-15.00 น. )
โดยเป็นการแสดงความสามารถแสดงออกซึ่งศักยภาพที่ได้เรียนรู้มาตลอด 1 ปีการศึกษาของนักเรียน แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ และสมองทั้งสองด้านการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง เป็นการเรียนรู้อย่างแท้จริง นอกจากนี้การใช้สุนทรีย์ศาสตร์ผสานกับการเรียนรู้ด้านภาษา เเละการเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติ
มาเป็นประธานในพิธี.. 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 802 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1150 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1137 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41