Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 15 : โครงการเรารัก ACR (กิจกรรมเวที HERO)
โครงการเรารัก ACR เป็นโครงการของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองสนับสนุน โดยให้นักเรียนที่มีความสนใจ รวบรวมสมาชิกกลุ่มละ 10 คน เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ ซึ่งมีทั้งหมด 4 โครงการด้วยกันคือ 1. โครงการห้องสมุดของฉัน
2. โครงการEnglish Clinic 3.โครงการเวที Hero 4. โครงการ ACR สีขาว ซึ่งเมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน  2547  กลุ่มผู้รับผิดชอบกิจกรรมเวที Hero ได้จัดกิจกรรมเพื่อค้นหาความเป็นฮีโร่ ในตัวนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 ในสัปดาห์แรกนี้ มีนักเรียนร่วมแสดงความสามารถ 5 คน ได้แก่ 1. ด.ช.จิตริน  วันมีชัย ป.1/3 เต้นประกอบเพลง 2. ด.ช.ธนัท พุทธาธร ป.2/3 เต้นลีลาศ 3. ด.ช.ภูริทัต  ลิ่วเฉลิมวงศ์ ป.2/5 เล่นไวโอลีน  4. ด.ช.ชยพล  มากคช ป.2/5 เล่นไวโอลีน  5. ด.ช.จิรภัค  วีระพัฒนา ป.4/4  รำดาบ  โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธ เวลา 11.50 น. เป็นต้นไป
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 948 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 947 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 13
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 14
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 15
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 16
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 17
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 18
()
  1