Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1476 : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี แบ่งออกเป็นทางกาย วาจา และใจ

ในตอนเช้าร่วมทำพิธีทางวาจาและใจ ในตอนเย็นก่อนกลับบ้านจะทำทางร่ายกาย โดยการทำความสะอาดพื้นที่ในโรงเรียน ดังนี้

ป.1 ให้นักเรียนดูแลทำความสะอาดบริเวณศาลาแช่มนิล

ป.2 ให้นักเรียนดูแลทำความสะอาดบริเวณสนามเด็กเล่น

ป.3 ให้นักเรียนดูแลทำความสะอาดบริเวณสวนสุนทรภู่

ป.4 ให้นักเรียนดูแลทำความสะอาดบริเวณสนามบาส

ป.5 ให้นักเรียนดูแลทำความสะอาดบริเวณศาลาโฟโมส

ป.6 ให้นักเรียนดูแลทำความสะอาดบริเวณลานอโศก

ม.1-ม.2 ให้นักเรียนดูแลทำความสะอาดบริเวณในอาคารปิติ

ม.3 ให้นักเรียนดูแลทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารปิติ

ม.4-ม.6 ให้นักเรียนดูแลทำความสะอาดบริเวณสนามฟุตบอล

   ม.4 ฝั่งอัฒจรรย์

   ม.5 ฝั่งลานจอดรถ

   ม.6 ลานต้นมะม่วง ลานซีเมออน

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 163 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นางสาว  ชลธร    คีตสิน    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 667 ครั้ง (Login 22 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 645 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9