Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1441 : วันภาษาและวัฒนธรรมจีน

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรม วันภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture Day 2016 罗勇易三仓汉语言文化日) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน ได้นำภาษาและวัฒนธรรมจีนมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และในโอกาสนี้ Mr.Wu Zhengjun หัวหน้าสถาบันขงจื่อฝ่ายจีนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบุคคลากรสถาบันขงจื่อได้เข้าร่วมพิธีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมทั้งส่งมอบบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเป็นสถานที่จัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองในครั้งนี้ด้วย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 101 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นางสาว  พิชญา    รอดกระจับ  นางสาว  ธนัชชา    ปิ่นทอง  นางสาว  ชลธร    คีตสิน            ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 744 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 728 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6