Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1394 : ค่ายอบรมสภานักเรียนและคณะกรรมการห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 20   มิถุนายน  2559  ด้วยฝ่ายปกครองระดับมัธยมศึกษา  ได้จัดให้มีการเข้าค่ายอบรมสภานักเรียนเเละคณะกรรมการนักเรียน  โดยมีวัถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อให้นักเรียนรู้เเละเข้าใจในเรื่องของภาวะผู้นำ

2.เพื่อให้นักเรียนรู้เเละเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนเเละคณะกรรมการห้องเรียน

3.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รู้จักการวางเเผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

ซึ่งในครั้งนี้ท่านภราดา  ดร.สุรกิจ    ศรีสราญกุลวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเเละบรรยายในหัวข้อ"ภาวะผู้นำ"

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 186 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นางสาว  ธนัชชา    ปิ่นทอง    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 839 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 825 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10