Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1359 : ACR Charity Night ครั้งที่ 26

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 ทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จัดงาน ACR CHarity Night ครั้งที่ 26 เพื่อเชิดชูเกียรติคุณครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอนอายุงานนาน 25 ปี และโครงการประกวดครูดีเด่นโรงเรียนเอกเชน ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านการแสดง และในปีนึ้คณะผู้จัดงานได้มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอความสามารถของนักเรียนด้านสุนทรียศาสตร์ซึ่งเกิดจากการพัฒนาด้านสุนทรียศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยนอกเหนือจากการแสดงความสามารถด้านต่างๆ ของนักเรียนบนเวทีแห่งนี้แล้ว  จะขอนำเสนอการแสดงของวงดนตรี ACR Brand ซึ่งเป็นผลผลิตจากการพัฒนาด้านสุนทรียศาสตร์ของโรงเรียน  และเพื่อมอบความบันเทิงให้แก่ผู้ปกครองที่มาร่วมงานและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักดนตรี คณะผู้จัดงานได้เชิญ คุณพลพล พลกองเส็ง  ศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงมาขับร้องร่วมกับวงดนตรี ACR Brand  โดยได้รับเกียรติจาก คุณมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี และมีกิจกรรม เกม ของรางวัลมากมาย 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 834 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ   ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นางสาว  พิชญา    รอดกระจับ  นางสาว  ธนัชชา    ปิ่นทอง    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 4143 ครั้ง (Login 45 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 4098 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42