Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1333 : ACR เดิน-วิ่ง เทิดไท้ องค์ราชัน

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จัดกิจกรรม ACR เดิน-วิ่ง เทิดไท้ องค์ราชัน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา และแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระหากรุณาธิคุณ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ฟันรัน ระยะทาง 5.2 กิโลเมตร นักเรียระดับชั้นป.1-6 มินิ มาราธอน 11.2 กิโลเมตร นักเรียนระดับ ม.1-6 มีคณะครูนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 192 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นางสาว  ชนิสรา    ยะปัญญา    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1455 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1438 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10