Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1135 : การอบรม "พัฒนาสมรรถภาพและเสริมสร้างโภชนาการ"

          วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 ทางฝ่ายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดอบรม " พัฒนาสมรรถภาพและเสริมสร้างโภชนาการ " สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา และครูแผนกโภชนาการ โดยมีวิทยากรรับเชิญจำนวน 3 ท่าน คือ

          1. อาจารย์ไพโรจน์  สว่างไพร

          2. อาจารย์ธนศิริ โชคทวีพานิชย์

          3. อาจารย์วิฃิต ตงศิริกุล

          ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้มีคณะครูเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 23 คน  ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคารส่ง เหล่าสุนทร  

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 50 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เชาวยุทธ    ศรีสวัสดิ์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)   ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: มิส  ศิริลักษณ์    ระบอบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 789 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 780 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3