Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1086 : กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน ครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน ครั้งที่ 22  ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน  ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือเซนคาเบรียล 4 โรงเรียนอันได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  โดยมีบาทหลวง อนุชา  ไชยเดช จิตตาธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวจนพิธีกรรม และภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน มีกีฬาที่ทำการแข่งขันทั้งสิ้น 9 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขันมีดังนี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 333 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จักรกฤษณ์    อินโพ  มาสเตอร์  รังสรรค์    จันทร์ธำรงกุล  นาย  มานิตย์    พากเพียร   ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: มิส  ศิริลักษณ์    ระบอบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1415 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1405 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17