Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1074 : นักเรียน ชั้นม.6 ทัศนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)

                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อในคณะวิชาต่างๆ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะดนตรี ฯ และยังไดัเยี่ยมชมหอพัก ยิมเนเซี่ยม เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในอนาคต

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 143 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: นาย  มานิตย์    พากเพียร   ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: มิส  ศิริลักษณ์    ระบอบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1384 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1384 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8