Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 10 : ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2547 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้มีการประชุมสามัญ ครั้งที่ 3/2547 ณ ห้องประชุมอาคารเกียรติยศ โดยมีภราดาพิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาจักรกรี  อินธิเสน รองผู้อำนวยการ  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน    คุณสมศักดิ์  พะเนียงทอง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และกรรมการบริหารสมาคม ประธานอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม มีการรายงานความก้าวหน้าในโครงการต่างๆ ที่สมาคมฯได้ดำเนินการในปีการศึกษานี้
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 348 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 348 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()
  1