Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1  มิส  วริษฐา    ฉายากุล  พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันสถาปนา นักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต,และพิธีระลึกถึงผู้ว่าส่ง เหล่าสุนทร” 23  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       19 ก.ค. 2562 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2  มาสเตอร์  อนันต์    อ่อนนา   ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 29  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       25 ต.ค. 2562 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3  มาสเตอร์  สราวุธ    ยงพะวิสัย  ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 -  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       13 พ.ย. 2562 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า |<  <   1 2 3  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)