ค่ายสัมผัสชีวิตวิถีการทำนาครั้งที่ 2 (เกี่ยวข้าว) (Post : 29 พ.ย. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล 3 (Post : 27 พ.ย. 2561)
ตัวแทนกองร้อยพิเศษร่วมงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" (Post : 26 พ.ย. 2561)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2561 (Post : 26 พ.ย. 2561)
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแข่งขันร้องเพลงจีน CIAU Chinese Singing Contest (Post : 21 พ.ย. 2561)
นักเรียนโรงรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงงานการ่า GPTA ครั้งที่ 17 (Post : 21 พ.ย. 2561)
นักเรียนร่วมเเข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 (Post : 20 พ.ย. 2561)
วงโยธวาทิตของโรงเรียนนำขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Post : 20 พ.ย. 2561)
<<Back Next>>