คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมงานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC (Post : 22 ก.พ. 2562)
คณะผู้บริหารร่วมงานครบรอบ 99 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (Post : 22 ก.พ. 2562)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Post : 20 ก.พ. 2562)
พิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระเจ้าในโอกาสปิดปีการศึกษา 2561 (Post : 18 ก.พ. 2562)
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (Post : 18 ก.พ. 2562)
“ACR Charity Night” ครั้งที่ 28 (วันเสาร์ 9 กุมภาพันธ์) (Post : 12 ก.พ. 2562)
“ACR Charity Night” ครั้งที่ 28(วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) (Post : 12 ก.พ. 2562)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Post : 7 ก.พ. 2562)
<<Back Next>>