นักเรียนเข้าร่วมประกวด งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ระดับสหวิทยาเขตระยอง เขต 1 (Post : 21 ก.ย. 2561)
ร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองประจำปีการศึกษา 2561 (Post : 21 ก.ย. 2561)
วันภาษาและวัฒนธรรมจีน ACR (Post : 12 ก.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี ประถม-มัธยม (Post : 12 ก.ย. 2561)
พิธีเปิด การแข่งขันกีฬา – กรีฑาสีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 (Post : 10 ก.ย. 2561)
โครงการ ACR เพื่อชุมชน อบรมเรื่อง “การ Edit ภาพด้วยโปรแกรม Photoshop” รุ่นที่ 2 (Post : 1 ก.ย. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ FROST Magical Ice Of Siam - Pattaya เเละฟาร์มเเกะพัทยา (Post : 31 ส.ค. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (Post : 31 ส.ค. 2561)
<<Back Next>>