ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Post : 10 ส.ค. 2562)
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Post : 10 ส.ค. 2562)
กรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่ (Post : 10 ส.ค. 2562)
นักเรียนเข้าค่ายค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ (Post : 10 ส.ค. 2562)
นักเรียนร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (Post : 9 ส.ค. 2562)
พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีเทิดพระคุณแม่ “ในโอกาส ฉลองวันอัสสัมชัญและวันแม่แห่งชาติ” (Post : 9 ส.ค. 2562)
ตัวแทนกองลูกเสืออัสสัมชัญระยองร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 (Post : 7 ส.ค. 2562)
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงาน “พิธีเปิดนิทรรศการ “ก้าวผ่านทศวรรษสู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศที่ยั่งยืน” (Post : 5 ส.ค. 2562)
<<Back Next>>