การอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ (Computer Science & Coding) (Post : 11 ต.ค. 2562)
ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมอบรมสัมมนาคณะภราดา ครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือคณะมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ (Post : 11 ต.ค. 2562)
ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ เป็นตัวเเทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (Post : 11 ต.ค. 2562)
พิธีมอบวุฒิบัติ วูดแบ็ดจ์ (W.B.) เครื่องหมายบีท 2 ท่อน แก่ผู้ผ่านการตรวจประเมินขั้นที่ 5 (Post : 1 ต.ค. 2562)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษานำเสนอโครงงาน (Post : 27 ก.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษานำเสนอโครงงาน (Post : 24 ก.ย. 2562)
ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (Post : 24 ก.ย. 2562)
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ "เสกบ้านพักภราดา St.Louis Marie" (Post : 17 ก.ย. 2562)
Next>>