พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Post : 18 มิ.ย. 2562)
ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมคารวะ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช (Post : 18 มิ.ย. 2562)
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (Post : 13 มิ.ย. 2562)
พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (Post : 13 มิ.ย. 2562)
พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 (Post : 13 มิ.ย. 2562)
นักเรียนทำพานไหว้ครู (Post : 12 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย (Post : 12 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่1/2562 (Post : 12 มิ.ย. 2562)
Next>>