เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (Post : 18 ก.พ. 2562)
“ACR Charity Night” ครั้งที่ 28 (วันเสาร์ 9 กุมภาพันธ์) (Post : 12 ก.พ. 2562)
“ACR Charity Night” ครั้งที่ 28(วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) (Post : 12 ก.พ. 2562)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Post : 7 ก.พ. 2562)
พิธีเปิดป้าย"โรงเรียนมาตรฐานสากล" (World- Class Standard School) (Post : 30 ม.ค. 2562)
วันวิชาการ “ACR: Quality Learning Community Towards EEC" (Post : 30 ม.ค. 2562)
English Day (Post : 23 ม.ค. 2562)
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมงานและเข้ารับรางวัล ครูดีศรีระยอง (Post : 18 ม.ค. 2562)
Next>>