การอบรม การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 (Post : 10 ต.ค. 2561)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอสโมสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์ สโมสรลูกเสือระยองนฤมิตร จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (Post : 10 ต.ค. 2561)
รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (Post : 5 ต.ค. 2561)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมแสดงความยินดีในการต้อนรับท่านศึกษาธิการจังหวัดระยอง (Post : 5 ต.ค. 2561)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมสัมมนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (Post : 5 ต.ค. 2561)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยองและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการได้เดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดระบบการเรียนการ ณ เมืองเทียนจีน และปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (Post : 5 ต.ค. 2561)
วันเเห่งภาวะผู้นำ (Post : 2 ต.ค. 2561)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่1เเละ6 (Post : 21 ก.ย. 2561)
Next>>