การเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (Post : 13 มิ.ย. 2561)
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกแห่งชาติ ครั้งทื่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Post : 11 มิ.ย. 2561)
อบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษจราจร (Post : 11 มิ.ย. 2561)
พิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระเจ้าในโอกาสเปิด ปีการศึกษา 2561 (Post : 9 มิ.ย. 2561)
นักเรียนรับฟังการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS) (Post : 9 มิ.ย. 2561)
มิสซาต้นเดือนประจำเดือนมิถุนายน (Post : 9 มิ.ย. 2561)
กิจกรรมปาฐกถาธรรมศุกร์ต้นเดือน(ฟังเทศน์)ประจำเดือนมิถุนายน (Post : 9 มิ.ย. 2561)
ลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวดระเบียบแถวของลูกเสือเนตรนารี (Post : 8 มิ.ย. 2561)
Next>>