กองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (Post : 26 พ.ย. 2562)
ครูเเละนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (Post : 25 พ.ย. 2562)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล 2 (Post : 25 พ.ย. 2562)
นักเรียนร่วมการแข่งขันประกวดการแต่งกายชุดไทย-จีน (Post : 25 พ.ย. 2562)
ค่ายอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Post : 23 พ.ย. 2562)
กิจกรรม Open School นักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563 (Post : 16 พ.ย. 2562)
ทัศนศึกษานักเรียนอนุบาล 1 (Post : 16 พ.ย. 2562)
อบรมเรื่องเพศสัมพันธ์ (Post : 16 พ.ย. 2562)
Next>>