พิธีเปิดไฟถ้ำพระกุมาร (Post : 12 ธ.ค. 2561)
กองร้อยพิเศษลูกเสืออัสสัมชัญระยองร่วมจิตอาสา กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก (Post : 11 ธ.ค. 2561)
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (Post : 11 ธ.ค. 2561)
นักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561 (Post : 4 ธ.ค. 2561)
นักเรียนร่วมการแข่งขันเดี่ยวเปียโน ในงาน Act music festival 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (Post : 4 ธ.ค. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Post : 4 ธ.ค. 2561)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Post : 4 ธ.ค. 2561)
กิจกรรม Leadership Day เเละกิจกรรมSmart Program Showcase (Post : 4 ธ.ค. 2561)
Next>>