Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

กีฬาต้านยาเสพติด (27 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ระดับปฐมวัย (26 มิ.ย. 2562)
กิจกรรม สดุดีสุนทรภู่ (26 มิ.ย. 2562)
การเเข่งขันระบายสีเนื่องในวันสุนทรภู่ระดับปฐมวัย (25 มิ.ย. 2562)
คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบของโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง (25 มิ.ย. 2562)
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ให้ความรู้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (25 มิ.ย. 2562)
ประชุมสามัญครั้งที่ 1/2562 (25 มิ.ย. 2562)
ค่ายเเสวงหาครั้งที่ 23 (25 มิ.ย. 2562)
นักเรียนร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ PIM Robotics playground 2019 (24 มิ.ย. 2562)
การจัดการเรียนการสอน Coding (24 มิ.ย. 2562)
ประชุมครูฝ่ายปฐมวัย (24 มิ.ย. 2562)
ประชุมครูระดับประถมศึกษา (22 มิ.ย. 2562)
ประชุมครูต่างชาติ (22 มิ.ย. 2562)
ประชุมสายชั้น (22 มิ.ย. 2562)
นักเรียนข้าร่วมอบรมยุวชนจราจร (22 มิ.ย. 2562)
เลือกตั้งประธานนักเรียน ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 (21 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมการอ่าน และแบ่งปันพระคัมภีร์ให้กับนักเรียนคาทอลิก (21 มิ.ย. 2562)
ผู้อำนวยการมอบรางวัล การเเข่งขันทำพานไหว้ครู (21 มิ.ย. 2562)
นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (20 มิ.ย. 2562)
ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2562 (20 มิ.ย. 2562)
กิจกรรม Smart Rally (Smart Science) (20 มิ.ย. 2562)
พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (18 มิ.ย. 2562)
ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมคารวะ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช (18 มิ.ย. 2562)
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (13 มิ.ย. 2562)
พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (13 มิ.ย. 2562)
พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 (13 มิ.ย. 2562)
นักเรียนทำพานไหว้ครู (12 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย (12 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่1/2562 (12 มิ.ย. 2562)
กิจกรรม Morning activity ประจำวัน (12 มิ.ย. 2562)
นักเรียนร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (11 มิ.ย. 2562)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะ นักเรียนระดับประถมศึกษา (11 มิ.ย. 2562)
ประชุมหัวหน้าสายชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีไหว้ครูและกิจกรรมต้านยาเสพติด (10 มิ.ย. 2562)
นักเรียนร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ (10 มิ.ย. 2562)
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (10 มิ.ย. 2562)
อบรมลูกเสือจราจร (8 มิ.ย. 2562)
ประชุมครูเเละบุคลากร ประจำเดือน (8 มิ.ย. 2562)
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ระดับประถมประจำปีการศึกษา 2562 (7 มิ.ย. 2562)
นักเรียนร่วมพิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน (7 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมฟังเทศน์วันศุกร์ต้นเดือน (7 มิ.ย. 2562)
นักเรียนระดับประถมศึกษา หาเสียงเลือกตั้ง (6 มิ.ย. 2562)
กิจกรรม Morning activity ประจำวันนักเรียนระดับประถมศึกษา (6 มิ.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเลือกประธานสี ประจำปีการศึกษา (5 มิ.ย. 2562)
การประชุมหัวหน้าสายชั้น ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (4 มิ.ย. 2562)
กิจกรรม “ ACR Alumni mini – marathon” วิ่งริมหาดใจเบิกบาน (4 มิ.ย. 2562)
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (31 พ.ค. 2562)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล“วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” (31 พ.ค. 2562)
ครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด (28 พ.ค. 2562)
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (28 พ.ค. 2562)
การดูแลเรื่องการจราจร และความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน (28 พ.ค. 2562)

|<  << 1 2 3 4 5 6 7  >>   >|