Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนอัสสัมชัญระยองรับการประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล (17 ก.ค. 2561)
พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี รางวัลกิจกรรมเด่นและ Cambridge Certificate (4 ก.ค. 2561)
กองลูกเสืออัสสัมชัญระยองได้รับเกียติเป็นกองเกียรติยศ อัญเชิญธงลูกเสือจังหวัดในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (2 ก.ค. 2561)
บูรณาการหลักสูตรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์สู่การปฏิบัติจริง โดยสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) (2 ก.ค. 2561)
ค่ายแสวงหาครั้งที่ 22 (2 ก.ค. 2561)
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (2 ก.ค. 2561)
นักเรียน Smart Program เข้าร่วมเเข่งขัน คณิตศาสตร์แข่งขันระดับนานาชาติ Southeast Asian Mathematical Olympiad (30 มิ.ย. 2561)
กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (27 มิ.ย. 2561)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (27 มิ.ย. 2561)
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (27 มิ.ย. 2561)
ประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (25 มิ.ย. 2561)
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา (23 มิ.ย. 2561)
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษา (23 มิ.ย. 2561)
ไหว้ครูระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2561 (22 มิ.ย. 2561)
การเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (13 มิ.ย. 2561)
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกแห่งชาติ ครั้งทื่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (11 มิ.ย. 2561)
อบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษจราจร (11 มิ.ย. 2561)
พิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระเจ้าในโอกาสเปิด ปีการศึกษา 2561 (9 มิ.ย. 2561)
นักเรียนรับฟังการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS) (9 มิ.ย. 2561)
มิสซาต้นเดือนประจำเดือนมิถุนายน (9 มิ.ย. 2561)
กิจกรรมปาฐกถาธรรมศุกร์ต้นเดือน(ฟังเทศน์)ประจำเดือนมิถุนายน (9 มิ.ย. 2561)
ลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวดระเบียบแถวของลูกเสือเนตรนารี (8 มิ.ย. 2561)
เลือกตั้งประธานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (8 มิ.ย. 2561)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน Smart Program เเละระดับอนุบาลประจำปีการศึกษา2561 (8 มิ.ย. 2561)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาเเละมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา2561 (28 พ.ค. 2561)
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (24 พ.ค. 2561)
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (24 พ.ค. 2561)
อบรม ในหัวข้อ โรงเรียน 7 อุปนิสัย ปีการศึกษา 2561 (21 พ.ค. 2561)
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 (21 พ.ค. 2561)
อบรมเรื่องโรงเรียน 7 อุปนิสัย 2561 "การตัดสินใจเป็นของคุณ" (21 พ.ค. 2561)
งานพิธีมุฑิตาจิตครูเกษียณ และงานเลี้ยงขอบคุณครู (23 เม.ย. 2561)
กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา (21 เม.ย. 2561)
กิจกรรมวันสงกรานต์(วันปีใหม่ไทย) (18 เม.ย. 2561)
อบรมฟื้นฟูจิตใจครู (23 มี.ค. 2561)
ค่ายผู้นำหลัก วาย ซี เอส ระดับชาติครั้งที่15 (15 มี.ค. 2561)
ค่ายORIENTATION 2018 ระดับมัธยมศึกษา (12 มี.ค. 2561)
ORIENTATION 2018 ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (12 มี.ค. 2561)
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (12 มี.ค. 2561)
มหกรรมคอนเสิร์ตปิดปีการศึกษา 2560 (9 มี.ค. 2561)
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา2560 (7 มี.ค. 2561)
ค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (6 มี.ค. 2561)
พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (27 ก.พ. 2561)
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด)รุ่น 12 ปี (24 ก.พ. 2561)
พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น “Emerald jubilee “ ACR 49/35 (24 ก.พ. 2561)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2560 (23 ก.พ. 2561)
นักเรียน Smart Program เข้าร่วมการแข่งขันเเละได้รับรางวัล (20 ก.พ. 2561)
งาน Prom Night Emerald Jubilee ACR นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (20 ก.พ. 2561)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (20 ก.พ. 2561)
กิจกรรมค่ายพักเเรมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (19 ก.พ. 2561)
ร่วมงาน 100 การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย (19 ก.พ. 2561)

|<  << 1 2 3 4 5 6  >>   >|