Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

มิสซาต้นเดือนประจำเดือนมิถุนายน (9 มิ.ย. 2561)
กิจกรรมปาฐกถาธรรมศุกร์ต้นเดือน(ฟังเทศน์)ประจำเดือนมิถุนายน (9 มิ.ย. 2561)
ลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวดระเบียบแถวของลูกเสือเนตรนารี (8 มิ.ย. 2561)
เลือกตั้งประธานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (8 มิ.ย. 2561)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน Smart Program เเละระดับอนุบาลประจำปีการศึกษา2561 (8 มิ.ย. 2561)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาเเละมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา2561 (28 พ.ค. 2561)
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (24 พ.ค. 2561)
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (24 พ.ค. 2561)
อบรม ในหัวข้อ โรงเรียน 7 อุปนิสัย ปีการศึกษา 2561 (21 พ.ค. 2561)
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 (21 พ.ค. 2561)
อบรมเรื่องโรงเรียน 7 อุปนิสัย 2561 "การตัดสินใจเป็นของคุณ" (21 พ.ค. 2561)
งานพิธีมุฑิตาจิตครูเกษียณ และงานเลี้ยงขอบคุณครู (23 เม.ย. 2561)
กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา (21 เม.ย. 2561)
กิจกรรมวันสงกรานต์(วันปีใหม่ไทย) (18 เม.ย. 2561)
อบรมฟื้นฟูจิตใจครู (23 มี.ค. 2561)
ค่ายผู้นำหลัก วาย ซี เอส ระดับชาติครั้งที่15 (15 มี.ค. 2561)
ค่ายORIENTATION 2018 ระดับมัธยมศึกษา (12 มี.ค. 2561)
ORIENTATION 2018 ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (12 มี.ค. 2561)
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (12 มี.ค. 2561)
มหกรรมคอนเสิร์ตปิดปีการศึกษา 2560 (9 มี.ค. 2561)
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา2560 (7 มี.ค. 2561)
ค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (6 มี.ค. 2561)
พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (27 ก.พ. 2561)
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด)รุ่น 12 ปี (24 ก.พ. 2561)
พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น “Emerald jubilee “ ACR 49/35 (24 ก.พ. 2561)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2560 (23 ก.พ. 2561)
นักเรียน Smart Program เข้าร่วมการแข่งขันเเละได้รับรางวัล (20 ก.พ. 2561)
งาน Prom Night Emerald Jubilee ACR นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (20 ก.พ. 2561)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (20 ก.พ. 2561)
กิจกรรมค่ายพักเเรมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (19 ก.พ. 2561)
ร่วมงาน 100 การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย (19 ก.พ. 2561)
การเตรียมพร้อมและการดูแลด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (19 ก.พ. 2561)
ปัจฉิมนิเทศระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 (17 ก.พ. 2561)
ปัจฉิมนิเทศระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 (17 ก.พ. 2561)
ปัจฉิมนิเทศระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 (17 ก.พ. 2561)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (16 ก.พ. 2561)
พิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระเจ้าในโอกาสปิด ปีการศึกษา 2560 (16 ก.พ. 2561)
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การขับร้องบทเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (16 ก.พ. 2561)
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด) (15 ก.พ. 2561)
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออกตามอาคารเรียน (13 ก.พ. 2561)
กิจกรรมHappy Chinese New Year 2018 (10 ก.พ. 2561)
ค่ายพักเเรมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (5 ก.พ. 2561)
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 55 ปี, พิธีเสกอาคารอเนกประสงค์ และงาน ACR วิชาการ (2 ก.พ. 2561)
ACR Charity Night ครั้งที่ 27 (29 ม.ค. 2561)
ค่ายลูกเสือระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 (22 ม.ค. 2561)
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมลูกเสือเนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (22 ม.ค. 2561)
Language Day Trip (18 ม.ค. 2561)
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี 2560 ครั้งที่ 67 จังหวัดนครนายก (18 ม.ค. 2561)
การแข่งขันเดี่ยวเปียโนคลาสสิค ในรายการ ACT Music Festival 2017 (18 ม.ค. 2561)
วันครู เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา (17 ม.ค. 2561)

|<  << 1 2 3 4 5 6  >>   >|