Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล1 (14 พ.ย. 2561)
English Language Immersion Program at Pasadena, Los Angeles-USA (13 พ.ย. 2561)
กิจกรรม OPEN SCHOOL(อนุบาล) (12 พ.ย. 2561)
สาธิตการดับเพลิงให้กับนักเรียน (8 พ.ย. 2561)
การอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเเผนการจัดการเรียนรู้ (5 พ.ย. 2561)
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (5 พ.ย. 2561)
กิจกรรมวัน Halloween นักเรียนปฐมวัย (1 พ.ย. 2561)
กิจกรรมวัน Halloween Smart English และ Smart Science (1 พ.ย. 2561)
กิจกรรม Smart Science Rally (ป.1-ป.3) (1 พ.ย. 2561)
English Languages Immersion Program in Pasadena, California USA (1 พ.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (31 ต.ค. 2561)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (30 ต.ค. 2561)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับโรงเรียนเอกชนกลุ่มเนินพระ ครั้งที่68 (29 ต.ค. 2561)
การรณรงค์การป้องกันสาธารณภัยให้กับนักเรียนระดับประถม (25 ต.ค. 2561)
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ด้านการศึกษาและเศรษฐกิจสังคมประเทศเกาหลีใต้ (25 ต.ค. 2561)
โครงการ Field trips Singapore and Malaysia for kindergarten (25 ต.ค. 2561)
การอบรม การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 (10 ต.ค. 2561)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอสโมสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์ สโมสรลูกเสือระยองนฤมิตร จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (10 ต.ค. 2561)
รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (5 ต.ค. 2561)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมแสดงความยินดีในการต้อนรับท่านศึกษาธิการจังหวัดระยอง (5 ต.ค. 2561)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมสัมมนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (5 ต.ค. 2561)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยองและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการได้เดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดระบบการเรียนการ ณ เมืองเทียนจีน และปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (5 ต.ค. 2561)
วันเเห่งภาวะผู้นำ (2 ต.ค. 2561)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่1เเละ6 (21 ก.ย. 2561)
นักเรียนเข้าร่วมประกวด งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ระดับสหวิทยาเขตระยอง เขต 1 (21 ก.ย. 2561)
ร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองประจำปีการศึกษา 2561 (21 ก.ย. 2561)
วันภาษาและวัฒนธรรมจีน ACR (12 ก.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี ประถม-มัธยม (12 ก.ย. 2561)
พิธีเปิด การแข่งขันกีฬา – กรีฑาสีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 (10 ก.ย. 2561)
โครงการ ACR เพื่อชุมชน อบรมเรื่อง “การ Edit ภาพด้วยโปรแกรม Photoshop” รุ่นที่ 2 (1 ก.ย. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ FROST Magical Ice Of Siam - Pattaya เเละฟาร์มเเกะพัทยา (31 ส.ค. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (31 ส.ค. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ Monsters aquarium pattaya (31 ส.ค. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ สวนเสือ ศรีราชา (31 ส.ค. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ สวนไทย พัทยา (31 ส.ค. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี (31 ส.ค. 2561)
อบรม Teacher Lighthouse Team (31 ส.ค. 2561)
การอบรมนักเรียนแกนนำ (Student Lighthouse Team) (31 ส.ค. 2561)
โครงการ ACR เพื่อชุมชน (25 ส.ค. 2561)
การประชุมสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่ามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย (สัญจร) (25 ส.ค. 2561)
วันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและห้องสมุด (22 ส.ค. 2561)
อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (17 ส.ค. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียน Smart Science (16 ส.ค. 2561)
กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ (วันเเม่ระดับปฐมวัย) (12 ส.ค. 2561)
กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ (วันเเม่ระดับประถมศึกษา) (12 ส.ค. 2561)
กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ (วันเเม่ระดับมัธยมศึกษา) (12 ส.ค. 2561)
วันฉลองศาสนนามเเม่พระอัสสัมชัญเเละวันเเม่เเห่งชาติ (11 ส.ค. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (9 ส.ค. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนSmart English Program (8 ส.ค. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (8 ส.ค. 2561)

|<  << 1 2 3 4 5  >>   >|