Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษานำเสนอโครงงาน (24 ก.ย. 2562)
ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (24 ก.ย. 2562)
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ "เสกบ้านพักภราดา St.Louis Marie" (17 ก.ย. 2562)
นักเรียนฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ เข็มที่ 2 (17 ก.ย. 2562)
กีฬา-กรีฑาสีอนุบาลประจำปีการศึกษา 2562 (16 ก.ย. 2562)
นักเรียนร่วมแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562 (16 ก.ย. 2562)
โครงการอัสสัมชัญปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี (14 ก.ย. 2562)
นักเรียนดูการสาธิตดับเพลิง (14 ก.ย. 2562)
นักเรียนร่วมโครงการเครือข่ายนักเรียนD.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) (13 ก.ย. 2562)
การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถการใช้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล (13 ก.ย. 2562)
นักเรียนรับฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบ TCAS (12 ก.ย. 2562)
กีฬา-กรีฑาสีประถม-มัธยม ประจำปีการศึกษา 2562 (11 ก.ย. 2562)
กรีฑาจังหวัดระยอง ปี2562 (10 ก.ย. 2562)
โครงการพลังงานสัญจร (10 ก.ย. 2562)
คณะผู้จัดการสอบจาก Trinity Thailand ให้ความรู้และข้อมูลในการดำเนินการสอบพัฒนาศักยภาพผู้เรียนดนตรี (9 ก.ย. 2562)
ฝ่ายวิชาการร่วมกับงานนโยบายและแผน ร่วมกันทำข้อมูลการเลือกแผนการเรียนและแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (9 ก.ย. 2562)
วงดนตรีสตริงโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมงานTo Be Number One MPR music contest ครั้งที่ 8 (7 ก.ย. 2562)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา (7 ก.ย. 2562)
ชมรม ACR Robotic ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ Make X งานวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (3 ก.ย. 2562)
วงดนตรีสตริงโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมงานวันวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (2 ก.ย. 2562)
กิจกรรม Big Cleaning Day ที่วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง (2 ก.ย. 2562)
การเเข่งขันกีฬาสี(ว่ายน้ำ)ประจำปีการศึกษา 2562 (30 ส.ค. 2562)
คณะผู้บริหาร พนักงานของธนาคารกสิกรไทย ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า เข้าพบภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ (30 ส.ค. 2562)
ภราดาดร.ประวัติ สุทธินนท์ เเละครู เข้าร่วมงานประชุมอบรมสัมมนาเรื่อง “ All for Rayong Education 2019” (30 ส.ค. 2562)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการศึกษาดูงาน (29 ส.ค. 2562)
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (29 ส.ค. 2562)
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (28 ส.ค. 2562)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 (28 ส.ค. 2562)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (27 ส.ค. 2562)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (26 ส.ค. 2562)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (26 ส.ค. 2562)
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเป็นตัวแทนโรงเรียนมาร่วมแสดงความเสียใจ (26 ส.ค. 2562)
สายสัมพันธ์บ้านเเละโรงเรียนครั้งที่ 1/ 2562 ระดับมัธยมศึกษา (24 ส.ค. 2562)
การประกวดสื่อการสอนของครูผู้สอน (24 ส.ค. 2562)
ทัศนศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (23 ส.ค. 2562)
ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ แสดงความยินดีเเละชมโชว์เชียร์ลีดเดอร์ของนักเรียนอนุบาล (23 ส.ค. 2562)
English Camp 2019 (21 ส.ค. 2562)
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละห้องสมุด 2019 (21 ส.ค. 2562)
การพัฒนาศักยภาพเเละต่อยอดการทำวิจัยของครูเเละบุคลากร (19 ส.ค. 2562)
นักเรียนสอบ YCT (19 ส.ค. 2562)
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนครบรอบ 75 ปี (19 ส.ค. 2562)
สายสัมพันธ์บ้านเเละโรงเรียนครั้งที่ 1/ 2562 (17 ส.ค. 2562)
นักเรียนร่วมโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมต้านภัยยาเสพติด (17 ส.ค. 2562)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (17 ส.ค. 2562)
ครูเเละสภานักเรียนทำจิตอาสา (16 ส.ค. 2562)
นักเรียนร่วมงาน ประชาสัมพันธ์งานดนตรีและงานกีฬาอนุบาล (16 ส.ค. 2562)
นักเรียนอนุบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาล”Passione Junior Games (14 ส.ค. 2562)
นักเรียนร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “มหกรรมกีฬาระยองเกมส์”ประจำปี 2562 (14 ส.ค. 2562)
กิจกรรมค่ายจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4-6 (13 ส.ค. 2562)
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (10 ส.ค. 2562)

|<  << 1 2 3 4 5  >>   >|