Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

พิธีเปิดไฟถ้ำพระกุมาร (12 ธ.ค. 2561)
กองร้อยพิเศษลูกเสืออัสสัมชัญระยองร่วมจิตอาสา กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก (11 ธ.ค. 2561)
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (11 ธ.ค. 2561)
นักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561 (4 ธ.ค. 2561)
นักเรียนร่วมการแข่งขันเดี่ยวเปียโน ในงาน Act music festival 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (4 ธ.ค. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (4 ธ.ค. 2561)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (4 ธ.ค. 2561)
กิจกรรม Leadership Day เเละกิจกรรมSmart Program Showcase (4 ธ.ค. 2561)
ค่ายสัมผัสชีวิตวิถีการทำนาครั้งที่ 2 (เกี่ยวข้าว) (29 พ.ย. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล 3 (27 พ.ย. 2561)
ตัวแทนกองร้อยพิเศษร่วมงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" (26 พ.ย. 2561)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2561 (26 พ.ย. 2561)
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแข่งขันร้องเพลงจีน CIAU Chinese Singing Contest (21 พ.ย. 2561)
นักเรียนโรงรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงงานการ่า GPTA ครั้งที่ 17 (21 พ.ย. 2561)
นักเรียนร่วมเเข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 (20 พ.ย. 2561)
วงโยธวาทิตของโรงเรียนนำขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (20 พ.ย. 2561)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าร่วมโครงการครูแดร์ (19 พ.ย. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 (19 พ.ย. 2561)
ค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่1-3 (19 พ.ย. 2561)
กิจกรรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (19 พ.ย. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล1 (14 พ.ย. 2561)
English Language Immersion Program at Pasadena, Los Angeles-USA (13 พ.ย. 2561)
กิจกรรม OPEN SCHOOL(อนุบาล) (12 พ.ย. 2561)
สาธิตการดับเพลิงให้กับนักเรียน (8 พ.ย. 2561)
การอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเเผนการจัดการเรียนรู้ (5 พ.ย. 2561)
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (5 พ.ย. 2561)
กิจกรรมวัน Halloween นักเรียนปฐมวัย (1 พ.ย. 2561)
กิจกรรมวัน Halloween Smart English และ Smart Science (1 พ.ย. 2561)
กิจกรรม Smart Science Rally (ป.1-ป.3) (1 พ.ย. 2561)
English Languages Immersion Program in Pasadena, California USA (1 พ.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (31 ต.ค. 2561)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (30 ต.ค. 2561)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับโรงเรียนเอกชนกลุ่มเนินพระ ครั้งที่68 (29 ต.ค. 2561)
การรณรงค์การป้องกันสาธารณภัยให้กับนักเรียนระดับประถม (25 ต.ค. 2561)
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ด้านการศึกษาและเศรษฐกิจสังคมประเทศเกาหลีใต้ (25 ต.ค. 2561)
โครงการ Field trips Singapore and Malaysia for kindergarten (25 ต.ค. 2561)
การอบรม การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 (10 ต.ค. 2561)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอสโมสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์ สโมสรลูกเสือระยองนฤมิตร จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (10 ต.ค. 2561)
รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (5 ต.ค. 2561)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมแสดงความยินดีในการต้อนรับท่านศึกษาธิการจังหวัดระยอง (5 ต.ค. 2561)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมสัมมนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (5 ต.ค. 2561)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยองและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการได้เดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดระบบการเรียนการ ณ เมืองเทียนจีน และปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (5 ต.ค. 2561)
วันเเห่งภาวะผู้นำ (2 ต.ค. 2561)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่1เเละ6 (21 ก.ย. 2561)
นักเรียนเข้าร่วมประกวด งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ระดับสหวิทยาเขตระยอง เขต 1 (21 ก.ย. 2561)
ร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองประจำปีการศึกษา 2561 (21 ก.ย. 2561)
วันภาษาและวัฒนธรรมจีน ACR (12 ก.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี ประถม-มัธยม (12 ก.ย. 2561)
พิธีเปิด การแข่งขันกีฬา – กรีฑาสีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 (10 ก.ย. 2561)
โครงการ ACR เพื่อชุมชน อบรมเรื่อง “การ Edit ภาพด้วยโปรแกรม Photoshop” รุ่นที่ 2 (1 ก.ย. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|