Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (18 มิ.ย. 2562)
ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมคารวะ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช (18 มิ.ย. 2562)
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (13 มิ.ย. 2562)
พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (13 มิ.ย. 2562)
พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 (13 มิ.ย. 2562)
นักเรียนทำพานไหว้ครู (12 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย (12 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่1/2562 (12 มิ.ย. 2562)
กิจกรรม Morning activity ประจำวัน (12 มิ.ย. 2562)
นักเรียนร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (11 มิ.ย. 2562)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะ นักเรียนระดับประถมศึกษา (11 มิ.ย. 2562)
ประชุมหัวหน้าสายชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีไหว้ครูและกิจกรรมต้านยาเสพติด (10 มิ.ย. 2562)
นักเรียนร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ (10 มิ.ย. 2562)
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (10 มิ.ย. 2562)
อบรมลูกเสือจราจร (8 มิ.ย. 2562)
ประชุมครูเเละบุคลากร ประจำเดือน (8 มิ.ย. 2562)
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ระดับประถมประจำปีการศึกษา 2562 (7 มิ.ย. 2562)
นักเรียนร่วมพิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน (7 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมฟังเทศน์วันศุกร์ต้นเดือน (7 มิ.ย. 2562)
นักเรียนระดับประถมศึกษา หาเสียงเลือกตั้ง (6 มิ.ย. 2562)
กิจกรรม Morning activity ประจำวันนักเรียนระดับประถมศึกษา (6 มิ.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเลือกประธานสี ประจำปีการศึกษา (5 มิ.ย. 2562)
การประชุมหัวหน้าสายชั้น ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (4 มิ.ย. 2562)
กิจกรรม “ ACR Alumni mini – marathon” วิ่งริมหาดใจเบิกบาน (4 มิ.ย. 2562)
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (31 พ.ค. 2562)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล“วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” (31 พ.ค. 2562)
ครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด (28 พ.ค. 2562)
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (28 พ.ค. 2562)
การดูแลเรื่องการจราจร และความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน (28 พ.ค. 2562)
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (27 พ.ค. 2562)
พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักรียนคาทอลิก (27 พ.ค. 2562)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 (27 พ.ค. 2562)
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 (25 พ.ค. 2562)
ประชุมครูประจำชั้น (24 พ.ค. 2562)
นักเรียนร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 (24 พ.ค. 2562)
พิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสเปิดปีการศึกษา (24 พ.ค. 2562)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ต้อนรับภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน (23 พ.ค. 2562)
นักเรียนเข้าร่วมทดสอบนักเรียนในโครงการ สสวท. ระดับประเทศ (22 พ.ค. 2562)
บรรยากาศเลิกเรียนวันศุกร์สัปดาห์แรก (17 พ.ค. 2562)
บรรยากาศเช้าวันศุกร์ (17 พ.ค. 2562)
วันเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (15 พ.ค. 2562)
การอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการ Find Your Voice Implementation (7 habits ) (14 พ.ค. 2562)
รับ-ส่งมอบหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (13 พ.ค. 2562)
การประชุมพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562 (13 พ.ค. 2562)
จัดการประชุมครู เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 (13 พ.ค. 2562)
จัดการอบรมในหัวข้อ การจัดประสบกาณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (13 พ.ค. 2562)
พิธีมุฑิตาจิตครูเกษียณ งานมอบรางวัลครูที่มีผลงานดีเด่นเเละงานเลี้ยงขอบคุณครู (22 เม.ย. 2562)
กิจกรรม มหาสงกรานต์ สืบสานวิถีไทย สุขใจทั่วหล้า (22 เม.ย. 2562)
พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา (22 เม.ย. 2562)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูและเจ้าหน้าที่ (13 มี.ค. 2562)

 1 2 3 4  >>   >|