Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (วันนี้)
“ACR Charity Night” ครั้งที่ 28 (วันเสาร์ 9 กุมภาพันธ์) (12 ก.พ. 2562)
“ACR Charity Night” ครั้งที่ 28(วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) (12 ก.พ. 2562)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (7 ก.พ. 2562)
พิธีเปิดป้าย"โรงเรียนมาตรฐานสากล" (World- Class Standard School) (30 ม.ค. 2562)
วันวิชาการ “ACR: Quality Learning Community Towards EEC" (30 ม.ค. 2562)
English Day (23 ม.ค. 2562)
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมงานและเข้ารับรางวัล ครูดีศรีระยอง (18 ม.ค. 2562)
กิจกรรมวันครู (17 ม.ค. 2562)
กิจกรรม “ACR เดิน-วิ่ง-ปั่น ครั้งที่ 4” (15 ม.ค. 2562)
ตัวเเทนนักเรียนร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 (8 ม.ค. 2562)
Merry Christmas 2018& Happy New Year 2019 ครูเเละบุคลากร (4 ม.ค. 2562)
ACR Merry Christmas Fair 2018 (4 ม.ค. 2562)
พิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2019 (4 ม.ค. 2562)
ค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (20 ธ.ค. 2561)
Merry Christmas 2018& Happy New Year 2019 พนักงาน (17 ธ.ค. 2561)
ตัวเเทนนักเรียนร่วมโครงการอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้ เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ (17 ธ.ค. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (17 ธ.ค. 2561)
พิธีเปิดไฟถ้ำพระกุมาร (12 ธ.ค. 2561)
กองร้อยพิเศษลูกเสืออัสสัมชัญระยองร่วมจิตอาสา กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก (11 ธ.ค. 2561)
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (11 ธ.ค. 2561)
นักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561 (4 ธ.ค. 2561)
นักเรียนร่วมการแข่งขันเดี่ยวเปียโน ในงาน Act music festival 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (4 ธ.ค. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (4 ธ.ค. 2561)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (4 ธ.ค. 2561)
กิจกรรม Leadership Day เเละกิจกรรมSmart Program Showcase (4 ธ.ค. 2561)
ค่ายสัมผัสชีวิตวิถีการทำนาครั้งที่ 2 (เกี่ยวข้าว) (29 พ.ย. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล 3 (27 พ.ย. 2561)
ตัวแทนกองร้อยพิเศษร่วมงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" (26 พ.ย. 2561)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2561 (26 พ.ย. 2561)
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแข่งขันร้องเพลงจีน CIAU Chinese Singing Contest (21 พ.ย. 2561)
นักเรียนโรงรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงงานการ่า GPTA ครั้งที่ 17 (21 พ.ย. 2561)
นักเรียนร่วมเเข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 (20 พ.ย. 2561)
วงโยธวาทิตของโรงเรียนนำขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (20 พ.ย. 2561)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าร่วมโครงการครูแดร์ (19 พ.ย. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 (19 พ.ย. 2561)
ค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่1-3 (19 พ.ย. 2561)
กิจกรรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (19 พ.ย. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล1 (14 พ.ย. 2561)
English Language Immersion Program at Pasadena, Los Angeles-USA (13 พ.ย. 2561)
กิจกรรม OPEN SCHOOL(อนุบาล) (12 พ.ย. 2561)
สาธิตการดับเพลิงให้กับนักเรียน (8 พ.ย. 2561)
การอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเเผนการจัดการเรียนรู้ (5 พ.ย. 2561)
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (5 พ.ย. 2561)
กิจกรรมวัน Halloween นักเรียนปฐมวัย (1 พ.ย. 2561)
กิจกรรมวัน Halloween Smart English และ Smart Science (1 พ.ย. 2561)
กิจกรรม Smart Science Rally (ป.1-ป.3) (1 พ.ย. 2561)
English Languages Immersion Program in Pasadena, California USA (1 พ.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (31 ต.ค. 2561)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (30 ต.ค. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|