Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

Open School ระดับปฐมวัย (13 พ.ย. 2560)
กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (13 พ.ย. 2560)
The Smart Program had conducted the Smart English Language Camp in Singapore and Malaysia. (8 พ.ย. 2560)
นักเรียนร่วมโครงการ Smart Science Primary Camp in Singapore and Malaysia (7 พ.ย. 2560)
กิจกรรมวันลอยกระทง(อนุบาล) (3 พ.ย. 2560)
นักเรียน Smart Programเข้าร่วมโครงการ English Languages Immersion Program in India (30 ต.ค. 2560)
นักเรียนSmart Program เข้าร่วมโครงการ English Languages Immersion Program in Oxford UK (30 ต.ค. 2560)
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (30 ต.ค. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวที่ยิ่งใหญ่ สู่ ๖ ทศวรรษ อัสสัมชัญระยอง" (27 ต.ค. 2560)
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ทำการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ในระดับสหวิทยาเขต สพม.18 (25 ต.ค. 2560)
การอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการผูกผ้าและประดับผ้า ให้กับพนักงาน (24 ต.ค. 2560)
การเเข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลครั้งที่ 7 (24 ต.ค. 2560)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (11 ต.ค. 2560)
ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ และคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต (11 ต.ค. 2560)
ร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การปฎิรูปการศึกษาจังหวัดระยอง (11 ต.ค. 2560)
นักเรียน ACR นำเสนอผลงานกิจกรรมการเรียนการสอน STEM ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (11 ต.ค. 2560)
สัมมนา เรื่องการจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (11 ต.ค. 2560)
การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน (11 ต.ค. 2560)
กิจกรรมการสอนเเละการออกเเบบกิจกรรม EF สำหรับปฐมวัย (11 ต.ค. 2560)
กิจกรรม FiledTrips ณ ประเทศ สิงคโปร์และมาเลเซีย (11 ต.ค. 2560)
ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C) (9 ต.ค. 2560)
ACR Family Rally 2017” (3 ต.ค. 2560)
ACR Chinese Language and Culture Day (23 ก.ย. 2560)
การแข่งขันฟุตบอลPTT Group cup 2017 (22 ก.ย. 2560)
การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดยุวชนตากสินระยองคัพ ครั้งที่ 1 (21 ก.ย. 2560)
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (18 ก.ย. 2560)
แนะแนวการศึกษา เส้นทางสู่โรงเรียนเตรียมทหาร (14 ก.ย. 2560)
กีฬาสีเเผนกปฐมวัยปีการศึกษา 2560 (11 ก.ย. 2560)
แนะแนวระบบรับนักศึกษาใหม่ TCAS ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 (11 ก.ย. 2560)
เด็กนักเรียนร่วมเเข่งขันกีฬา " Volley Young Cup " (9 ก.ย. 2560)
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (9 ก.ย. 2560)
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 (8 ก.ย. 2560)
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (8 ก.ย. 2560)
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (8 ก.ย. 2560)
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (8 ก.ย. 2560)
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (8 ก.ย. 2560)
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2560 (8 ก.ย. 2560)
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ (8 ก.ย. 2560)
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมเเข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 (1 ก.ย. 2560)
นักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลางและภูมิภาคจังหวังระยอง ประจำปีการศึกษา 2560 (31 ส.ค. 2560)
โครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” (30 ส.ค. 2560)
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียน (30 ส.ค. 2560)
วันวิทยาศาสาตร์ เทคโนโลยีและห้องสมุด (23 ส.ค. 2560)
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (23 ส.ค. 2560)
อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (21 ส.ค. 2560)
กิจกรรมเต้นต้านยาเสพติด (16 ส.ค. 2560)
กิจกรรมวันเเม่ระดับมัธยม (14 ส.ค. 2560)
กิจกรรมวันเเม่ระดับประถมศึกษา (14 ส.ค. 2560)
กิจกรรมวันเเม่ระดับปฐมวัย (14 ส.ค. 2560)
พิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สรรค์ทั้งกายเเละวิญญาณ องค์อุปถัมป์โรงเรียนอัสสัมชัญ(วันอัสสัมชัญ) (12 ส.ค. 2560)

 1 2 3 4  >>   >|