อัลบัมภาพที่ 2063    ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
อัลบัมภาพที่ 1906    ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
<< Back Next >>