อัลบัมภาพที่ 1921    ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (งานนักศึกษาวิชาทหาร)
อัลบัมภาพที่ 1908    พิธีถวายพระพรชัยมงคล“วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
<< Back Next >>