อัลบัมภาพที่ 2117     กองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานลูกเสือ)
อัลบัมภาพที่ 2112    ค่ายอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (งานลูกเสือ)
<< Back Next >>