อัลบัมภาพที่ 1977     คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 1966    Awards, Scholarships and Cambridge Certificates Distribution Day (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>