อัลบัมภาพที่ 2098    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษารับผลการเรียน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 2065    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษานำเสนอโครงงาน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>