อัลบัมภาพที่ 2062    ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ "เสกบ้านพักภราดา St.Louis Marie" (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 1903    พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักรียนคาทอลิก (งานอภิบาล)
<< Back Next >>