อัลบัมภาพที่ 1811    การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (งานกีฬา)
อัลบัมภาพที่ 1796    ร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองประจำปีการศึกษา 2561 (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
<< Back Next >>