อัลบัมภาพที่ 1818    สาธิตการดับเพลิงให้กับนักเรียน (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
อัลบัมภาพที่ 1808    การรณรงค์การป้องกันสาธารณภัยให้กับนักเรียนระดับประถม (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
<< Back Next >>