อัลบัมภาพที่ 1820    English Language Immersion Program at Pasadena, Los Angeles-USA (งานบริหาร Smart Program)
อัลบัมภาพที่ 1816    ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>