อัลบัมภาพที่ 1775    กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ (วันเเม่ระดับประถมศึกษา) (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา)
อัลบัมภาพที่ 1773    กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ (วันเเม่ระดับมัธยมศึกษา) (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา)
<< Back Next >>