ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(08/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน
(13/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน
(09/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
(02/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมอบเงินช่วยเหลือพนักงาน
(12/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน
(11/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมอบเงินช่วยเหลือพนักงาน
(04/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)