ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(12/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมิน เข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
(09/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
(24/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(17/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
(11/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561
(11/กันยายน/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนที่มีมาตรฐานสากล
(18/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)