ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2560
(08/กันยายน/2560 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
การแข่งขันฟุตบอลPTT Group cup 2017
(10/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานกีฬา)      
การใช้มาตรฐานปฐมวัยปีการศึกษา 2560
(27/มิถุนายน/2560 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
การใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2560
(27/มิถุนายน/2560 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
เปิดรับสมัครบุคลากรครู จำนวน 1 อัตรา
(25/พฤษภาคม/2560 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 13(ระดับคัดเลือกตัวแทนเขต2)
(17/พฤษภาคม/2560 ::
จาก งานกีฬา)      
แจ้งราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560
(13/มีนาคม/2560 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)