โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพนักงาน
(20/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู
(19/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู
(17/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครูเกษียณ
(13/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำปี 2562
(01/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน
(27/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่
(27/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)