เรื่อง ทุนการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พ.ศ. 2562
(25/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ขอเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม "เดินวิ่งปั่น" ครั้งที่ 5 (ACR WalkRunBike 5th)
(07/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน - นายสิทธิพล โชติกูล
(28/กันยายน/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านศึกษานิเทศก์ มัจฉา กุนาคำ ศึกษานิเทศก์
(26/กันยายน/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
(18/กันยายน/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู - มิสศิริลักษณ์ ระบอบ
(04/กันยายน/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพนักงาน - นางวิไลวรรณ นามสงสาร
(20/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)