ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
(18/กันยายน/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน - นายสิทธิพล โชติกูล
(28/กันยายน/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านศึกษานิเทศก์ มัจฉา กุนาคำ ศึกษานิเทศก์
(26/กันยายน/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู - มิสศิริลักษณ์ ระบอบ
(04/กันยายน/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพนักงาน - นางวิไลวรรณ นามสงสาร
(20/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู - มิสยุพาวดี ทองมา
(19/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู - มิสกิตติ์รวี สอดสี
(17/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)