ตารางสอบปลายภาค ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
(11/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
งานวันการศึกษาเอกชน ณ หอประชุมสวนนงนุช จ.ชลบุรี
(10/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2562
(08/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมงานวิชาการ "ACR:Quality Learning Community Toward EEC"
(22/มกราคม/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา)
(18/มกราคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
(18/มกราคม/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ขอเชิญ ร่วมงาน ACR Charity Night ครั้งที่ 28
(18/มกราคม/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)