โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมอบเงินช่วยเหลือพนักงาน
(12/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน
(11/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมอบเงินช่วยเหลือพนักงาน
(04/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ผังจราจรเเละตารางการเปิด-ปิด ประดู ประจำปีการศึกษา 2562
(14/พฤษภาคม/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(14/พฤษภาคม/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ผู้บริหารมอบกระเช้าเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู
(13/พฤษภาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ผู้บริหารและครูเดินทางไปร่วมงานพิธีฌาปนกิจพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
(25/เมษายน/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)