Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านศึกษานิเทศก์ มัจฉา กุนาคำ ศึกษานิเทศก์
 
คณะครูเป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านศึกษานิเทศก์ มัจฉา กุนาคำ
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 1
และอดีตครูผู้สอนวิชาเคมี รร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ

มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 263 ครั้ง จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน