Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมอบเงินช่วยเหลือพนักงาน - นางประยูร ศิพะโย
 

มาสเตอร์สมหวัง  อภิธรรมภูษิต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือ นางประยูร  ศิพะโย พนักงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

เนื่องด้วยมารดาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 (นางงัด พอกพูน) จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดสิริมงคล อ.ลำดวน จ. สุรินทร์ไฟล์แนบ 1นางสาว  ภัทริยา    ควรหา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 293 ครั้ง จาก งานทรัพยากรมนุษย์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน